Delo na sodobni kmetiji

Čeprav delež kmetovalcev vztrajno pada in v primerjavi s stoletji iz preteklosti pravzaprav predstavlja že zanemarljivo vrednost, je še vedno zelo pomembno, da na sodobnih kmetijah delujemo učinkovito in uspešno. Ne glede na to, da veliko pridelka pridelajo industrijske kmetije, se še vedno najdejo manjši kmetovalci, ki uspešno delujejo predvsem

Preberi več