Delo na sodobni kmetiji

Delo na sodobni kmetiji

Čeprav delež kmetovalcev vztrajno pada in v primerjavi s stoletji iz preteklosti pravzaprav predstavlja že zanemarljivo vrednost, je še vedno zelo pomembno, da na sodobnih kmetijah delujemo učinkovito in uspešno. Ne glede na to, da veliko pridelka pridelajo industrijske kmetije, se še vedno najdejo manjši kmetovalci, ki uspešno delujejo predvsem zato, ker so uspeli svoje prakse prilagoditi značilnostim sodobnega kmetovanja.

Najbolj vidno vlogo ima na sodobnih kmetijah gotovo kmetijska mehanizacija, brez katere si dela ne moremo več predstavljati. V osrčju te opreme je zmogljiv in vsestranski traktor, ki omogoča uporabo mehanizacije, nato pa moramo imeti na izbiro še celo zbirko kosov, ki jih lahko priklopimo na traktor. Oprema bo odvisna od tega, za kaj jo potrebujemo – posebna kmetijska mehanizacija je na primer na voljo za delo na polju, predvsem za pripravo površine, za sejanje in za pobiranje ter spravilo pridelka, nato imamo posebno kategorijo mehanizacije za spravilo sena, zelo pomembna je tudi prilagojena kmetijska mehanizacija za delo v gozdu oziroma za delo z lesom. Seveda lahko na nekaterih področjih uporabljamo opremo, ki ni povsem prilagojena takšnemu delu, čeprav se večinoma najbolje obnese ravno specializirana kmetijska mehanizacija.

Lahko sploh še kaj opravimo brez ustreznih strojev? Da, še vedno se najde nekaj opravil, ki jih lahko opravimo kar na roke. Nenazadnje veliko tovrstne skrbi zahtevajo živali, ki jih ne moremo obravnavati kar v skupini, temveč terjajo individualno pozornost. Prav tako kmetijska mehanizacija ne pride toliko do izraza na manjših kmetijah, ki še vedno dopuščajo veliko učinkovitega ročnega dela. Nenazadnje pa imamo pogosto opravka tudi z zahtevnim terenom in izzivi, ki jih niti sodobna kmetijska mehanizacija ne more povsem nasloviti – to pomeni, da bo treba za obdelavo večjih strmin ali za košnjo okoli raznih ovir še vedno vzeti v roke ročno orodje, pa tudi če je to motorna kosa.

Share