Dopolnilno izobraževanje – tečaj varne vožnje za mlade voznike

Dopolnilno izobraževanje – tečaj varne vožnje za mlade voznike

Opravljanje vozniškega izpita je precej ustaljen postopek z le malo spremembami v zadnjih 30 letih. V tem času so se le malenkost prilagodili nekateri cestno prometni predpisi, samo učenje spretnosti v vožnji pa je ostalo praktično nespremenjeno. Po koncu opravljene vožnje imajo tako kandidati v povprečju med 20 in 30 prevoženih ur. S tako malo prakse je povprečen voznik še vedno daleč od želene stopnje avtomatizacije vožnje, ko postanejo gledanje vzvratnih ogledal in gibi za upravljanje vozila praktično refleksni. Pri prvih kilometrih samostojne vožnje je tako potrebna večja previdnost – povečana (zadostna) varnostna razdalja med vozili in ustrezna hitrost, ki jo voznik obvlada.

V zadnjih 20 letih so se pojavile težnje po dodatnem izobraževanju iz spretnostne vožnje v kritičnih trenutkih in pri zdrsih. Pri velikem številu ljudi do takih situacij prihaja redko, zato velikokrat ne znajo primerno odreagirati in s tem spravljajo v nevarnost sebe in druge udeležence v prometu. Hkrati je težko nadzorovano in varno izvajati zdrse po cestah, namenjenih za promet. Tako je nastal prvi center varne vožnje: kot specializiran poligon za tečaj varne vožnje za mlade voznike, kjer lahko ti v kontroliranih in varnih pogojih vadijo upravljanje avtomobila v primerih zdrsa, vodnega naliva, nenadnega zasuka in podobno, obenem pa se mlade voznike poduči tudi o nekaterih teoretičnih temah. S posebnim, izredno finim asfaltnim premazom na področjih kontroliranega drsenja center varne vožnje zmanjša koeficient trenja in tako pripomore h manjši obrabi gum, ki bi se v primeru testiranja zdrsov na asfaltu neprimerljivo bolj obrabile.

Po nekaj letih prostovoljnih izobraževanj, ki jih organizira center varne vožnje, so poslanci sprejeli predlog spremembe prometnih zakonov z namenom uvesti obvezni tečaj varne vožnje za mlade voznike. Tako morajo mladi vozniki po preteku 2 – 3 let obvezno opraviti ta tečaj skupaj s teoretičnim delom in s potrdilom o opravljenem tečaju podaljšati vozniški izpit. Šele takrat lahko vozniku preneha veljati status „mladi voznik“.

Share