Je osnovno zdravstveno zavarovanje lahko že dovolj?

Je osnovno zdravstveno zavarovanje lahko že dovolj?

Zdravje je največja vrednota, zato je nujno, da ga ustrezno zavarujemo. Zdravstveno zavarovanje nam v primeru bolezni ali poškodbe zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost. Pri nas zdravstveno zavarovanje obsega osnovno oziroma obvezno in dopolnilno zavarovanje.

Zakaj je nujno, da si zavarovanje ustrezno uredimo, kako to storimo in v katerih primerih zadostuje zgolj obvezno zdravstveno zavarovanje, preberite v nadaljevanju. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje za osnovno zdravstveno oskrbo 

Primarna lastnost zdravstvenega zavarovanja so pravice vsakega posameznika (ali družinskih članov, ki so od njega odvisni) do prijave v zavarovanje in s tem povezanega plačila prispevka (obvezno zdravstveno zavarovanje) oziroma premije (dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje). 

Obvezno zdravstveno zavarovanje pri nas izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prostovoljno oziroma dopolnilno pa si posamezniki lahko uredijo na zavarovalnici.

osnovno zdravstveno zavarovanje

Zavarovanci v obveznem zdravstvenem zavarovanju so:

 • osebe, ki izpolnjujejo pogoje delovnega razmerja,
 • samostojni podjetniki,
 • osebe, ki prejemajo različne socialne transferje,
 • druge osebe, ki imajo dohodke,
 • druge osebe z dohodkom,
 • državljani s stalnim prebivališčem pri nas ter družinski člani, ki so zavarovani po njih (otroci, zakonci).

Kako do prijave v OZZ?

Osebe, ki so v delovnem razmerju, v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi delodajalec, medtem ko so si ga nezaposlene osebe dolžne urediti same. Pri tem se izpolni obrazec M-1, ki se posreduje območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 

Otroci, dijaki in študentje so za čas šolanja oziroma najkasneje do dopolnjenega 26. leta zavarovani preko staršev

Ob koncu študija oziroma po dopolnjenem 26. letu pa je obvezno zdravstveno zavarovanje (v primeru, da oseba po tem še ni redno zaposlena) potrebno urediti na izpostavi ZZZS. Prav tako si mora obvezno zdravstveno zavarovanje priskrbeti oseba, ki po 18. letu nima več statusa dijaka oziroma študenta in je hkrati brez zaposlitve. 

Kaj OZZ krije?

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije določene zdravstvene storitve, kot so denimo pregled pri zdravniku, določena zdravila in bolnišnična oskrba

Iz naslova OZZ se v polnem obsegu financira zdravljenje otrok, šolajoče mladine do 26. leta, nosečnost, porod ter zdravljenje nekaterih hujših bolezni

Zdravljenje večine bolezni in poškodb pa se iz OZZ financira le delno – tako se obiski specialistov, zdravilišč (ki nadaljujejo bolnišnično zdravljenje), številni medicinski pripomočki, nenujni reševalni prevozi, nekatera zdravila in zobna protetika krijejo iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki dandanes postaja že skorajda nujno. 

Tovrstno zavarovanje lahko posameznik sklene na komercialni zavarovalnici in zanj plačuje mesečno premijo, določeno na osnovi vrste sklenjenega zavarovanja. 

Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se izognemo visokim stroškom 

Če je obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti v domeni ZZZS, pa na drugi strani dopolnilna in dodatna zdravstvena zavarovanja urejajo zavarovalnice (Vzajemna, Triglav, Generali).

Ne glede na to, za katero zavarovalnico se odločimo, bistvena značilnost vseh je, da pokrijejo financiranje stroškov tistih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Torej – dopolnilno zdravstveno zavarovanje nas razbremeni plačila razlike med vrednostjo zdravstvene storitve in zneskom, ki ga krije OZZ. 

Kdaj skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Sklenitev je smiselna za vse, ki že imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Otroci in mladostniki do 26. leta starosti (s statusom študenta), prejemniki nadomestila za invalidnost in pokojnino, osebe s statusom begunca in osebe s priznano pravico plačila prispevkov s strani CSD so plačila oproščeni, saj jim zdravstvene storitve v celoti krite iz naslova OZZ.  

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno, a ob tem se priporoča, da si ga oseba uredi:

  • ko se mu izteče status dijaka ali študenta,
  • ko dopolni 26 let,
 • ob prvi zaposlitvi ,
 • če na novo postane državljan RS,
 • ko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nima urejenega iz drugih razlogov.

Ko imamo urejeno OZZ in DZZ, pa obstajajo še dodatne možnosti zavarovanja, za katere se posameznik lahko odloči, če za svojo zdravstveno oskrbo želi nadstandard. 

Eno izmed teh zavarovanj je dodatno zdravstveno zavarovanje, ki pa ga mnogi še vedno zamenjujejo za dopolnilno. 

Dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje nista enako 

Čeprav se mnogi sprašujejo, ali med dopolnilnim in dodatnim zavarovanjem sploh je kakšna razlika, je dejstvo, da je ta kar precejšnja. 

Dodatno zdravstveno zavarovanje pri nas velja kot neke vrste nadstandardna oblika zavarovanja, obstaja pa jih več vrst (dopolnilno pa je samo eno). 

dodatno-zdravstveno-zavarovanje

Pogoji in cene tovrstnega zdravstvenega zavarovanja se razlikujejo od zavarovalnice do zavarovalnice, variirajo pa tudi obsegi kritja, ki so odvisni od sklenjenega paketa oziroma zavarovalne police.

Tako lahko denimo vplačujete premije za

 • prednostni dostop do specialista,
 • zahtevnejše diagnostične preglede,
 • obsežnejše rehabilitacije,
 • možnosti hitrega video dostopa do zdravnika.

Če povzamemo, obvezno zdravstveno zavarovanje je osnova, ki jo za svojo zdravstveno varnost potrebujete, vsekakor pa je tudi sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja modra odločitev, če ne kar nujna. Glede na vaše interese, življenjski stil in razpoložljiv proračun pa je odvisno tudi, ali se boste odločili še za eno izmed oblik dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Preučite različne ponudbe in police ter izberite tisto, ki vam zagotavlja najboljše razmerje med mesečno premijo in nivojem kritja storitev. 

Share