Poenostavljen uvoz robe iz tujine

Poenostavljen uvoz robe iz tujine

Uvoz robe je pomemben člen trgovine določene države in spada med najstarejše aktivnosti določene družbe, saj je menjava blaga med člani iste družbene skupnosti ali med člani različnih družbenih skupnosti znana že iz človekove davne preteklosti. Zagotavlja kupovanje artiklov, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje vseh gospodarskih panog države in s tem življenja družbe na sploh. Države iz drugih držav uvažajo raznovrstno blago, ker same takega blaga nimajo oziroma ga ne proizvajajo, ali pa ga za svoje potrebe nimajo dovolj.

Med polnopravnimi članicami Evropske unije poteka prost pretok blaga. Povedano čisto po domače to pomeni, da na mejnih prehodih ne bo več carinarnic in carinikov. Če to prenesemo na uvoz robe med državo Slovenijo in državo Hrvaško, to pomeni, da ne bo več carinjenja za blago, ki prehaja iz ene v drugo državo. Na meji tako nista več potrebna ne prijava pošiljk, ki se uvažajo, ne uradni pregled s strani pristojnih organov, ki so zadolženi za pregled uvoženega blaga.

Če ste se odločili za uvoz avtomobila, vam dandanes na internetnih straneh že ponujajo vodiče, ki vam olajšajo to, za vas lahko izjemno stresno delo. Pregledno in povsem razumljivo vas vodijo od koraka do koraka, opozorijo pa vas tudi na morebitne pasti, na katere morate za uspešen uvoz robe biti nujno pozorni. Vsekakor morate vzpostaviti dober odnos z dobaviteljem in se dogovoriti za pogoje poslovanja.

Povsem drugače pa je, če se v državo, ki je v Evropski uniji, uvaža blago iz držav, ki niso članice Evropske unije. V takem primeru se ob uvozu opravi vse potrebne carinske formalnosti. Če v tem niste vešči, obstajajo podjetja, ki vam z več letnimi izkušnjami na mednarodnih trgih ponujajo celovite rešitve in vam pri tem delu lahko pomagajo s svojim bogatim strokovnim znanjem. Nudijo vam ustrezen prevoz in izvedejo vso logistiko, ki zajema tudi pripravo vse potrebne dokumentacije za uvoz robe.

Share