Priprava krme za živali

Priprava krme za živali

Živinoreja se resda večinoma dotika dela z živalmi, a veliko opravka imamo tudi s krmo. Delo pri tem ni neposredno povezano z živalmi, v celoti ga opravljamo na travnikih in poljih, do živali pa pridemo le v končni fazi, ko je krma pripravljena. Pri tem imamo sicer na voljo več možnih rešitev, med katerimi je treba izbrati tisto, ki bo v danih okoliščinah ponudila kar najboljši učinek.

Pogosto se odločimo za siliranje, ki je lahko zelo posrečena rešitev, odvisno seveda od tega, katere opcije sploh imamo na voljo. Običajno delamo z nekaterimi materiali, ki so primerni za siliranje, moramo pa se o tem odločiti že pravočasno. Lahko gre recimo za koruzo, ki je pogosta izbira, lahko pa za travo, ki prav tako ponuja dober učinek. Ker imamo poleg tega na voljo tudi nekatere druge alternative, je lahko končna izbira kar zahtevna. V vsakem primeru pa moramo poskrbeti za dobro pripravo krme, siliranje je namreč dolgotrajen proces, pri katerem gre lahko hitro kaj narobe.

Predvsem moramo poskrbeti za ustrezno zaščito krme, dotično gre za razmere v silosu. Za zračenje takšnih objektov lahko poskrbijo hlevski ventilatorji, za zaščito in zorenje pa skrbijo folije. Hlevski ventilatorji v silosu sicer nimajo tako pomembne vloge, gotovo pa so nepogrešljive folije, če želimo krmo shraniti za dlje časa in jo prihraniti za zimo. Točna strategija je odvisna od tega, kakšno krmo imamo na voljo in kdaj jo nameravamo uporabiti. Običajno se kombinirajo različne možnosti, če je le možno uporabimo tudi svežo krmo oziroma živino ženemo na pašo. V času, ko to ni možno, zagotovimo kar najboljše pogoje za živali in za krmo. Za vzdrževanje dobrih razmer poskrbijo hlevski ventilatorji v kombinaciji z drugo hlevsko opremo, za optimalno prehrano živali pa poskrbimo z ustreznimi krmili, najbolje da s kombinacijo različnih vrst krme.

Share